20 april: Informatieavond fase 3 en 4 van Waterwijk Fijnaart

Publicatiedatum 13-4-2021

Nieuwbouwwijk Waterwijk Fijnaart wordt in verschillende fases opgeleverd. De verkoop van de kavels van fase 1 en 2 ging hard. Deze zijn allemaal al (deels onder voorbehoud) verkocht. Vanwege de grote belangstelling opent de gemeente Moerdijk op 4 mei 2021 de inschrijving voor fase 3 en 4 tegelijkertijd. Inschrijven kan vanaf 4 mei één maand lang.

Online informatieavond 

Wilt u ook graag zelf een woning (laten) bouwen? Misschien is Waterwijk Fijnaart geschikt voor u! Op deze toplocatie, met veel watervoorzieningen en openbaar groen, bepaalt u zelf de grootte van uw kavel én het type woning dat u bouwt. Meer weten? Neem dan deel aan de online informatieavond op 20 april van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur. U krijgt veel informatie over bouwfasen 3 en 4, onder andere:

  • De wijk en omgeving
  • De bouwmogelijkheden
  • Proces van reserveren van een kavel 

Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar:  waterwijkfijnaart@moerdijk.nl met de tekst “aanmelden infoavond Waterwijk". Vervolgens ontvangt u een uitnodiging per mail met een link.

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.