Inschrijving fase 3 en 4 gesloten

Publicatiedatum 1-6-2021

De mogelijkheid om in te schrijven voor kavelstroken in Waterwijk Fijnaart is gesloten. Tot en met dinsdag 1 juni 2021, 12:00 uur stond de inschrijving open.

Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt op korte termijn bericht. Op woensdag 9 juni 2021 vindt de loting plaats door de notaris. De uitslag hiervan horen de inschrijvers uiterlijk donderdag 10 juni. De datum voor de  reserveringsavond wordt binnenkort bekendgemaakt.

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.