Start verkoop fase 2 van Waterwijk Fijnaart: dinsdag 3 maart

Publicatiedatum 25-2-2020

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Fijnaart een nieuwe woonwijk: Waterwijk Fijnaart. Op deze toplocatie, met veel watervoorzieningen en openbaar groen, bepaal je zelf de grootte van je kavel én het type woning dat je wilt bouwen. De inschrijving voor fase 2 start op dinsdag 3 maart, 12:00 uur.

Waterwijk Fijnaart wordt in fases ontwikkeld. Inmiddels is van fase 1 bijna 70% verkocht. Op de reserveringsavond voor fase 1 gaven 21 belangstellenden aan te willen wachten op fase 2. Vanwege deze grote belangstelling start de gemeente nu ook met de officiële inschrijving voor fase 2. Nieuwe inschrijvers mogen een kavel kiezen ná de wachtenden uit fase 1.

Tot en met 31 maart inschrijven

Inschrijven kan vanaf dinsdag 3 maart tot en met dinsdag 31 maart, 12:00 uur via www.waterwijkfijnaart.nl. Particulieren kunnen zich individueel of als groep inschrijven. Dat laatste doe je als je een woning wilt bouwen waarbij je ‘aan een ander vast komt te zitten’ (2-onder-één-kap, rijwoningen) of wanneer je de garantie wilt hebben dat je als buren naast elkaar kunt wonen. De waarborgsom van € 250 betaal je via iDEAL. Op 7 april vindt de loting plaats door de notaris. Op dinsdag 14 april kiezen de inschrijvers tijdens de reserveringsavond hun stroken, dit op volgorde van de loting.

Snel starten met bouwen

In fase 2 kunnen kopers in principe na de zomerperiode gaan bouwen. In een latere fase aan de slag kan ook. Het advies is wel om nu al in te schrijven en zo te zorgen voor een hogere plaats op de lijst voor één van de volgende fases. De uitgifte van fase 3 vindt waarschijnlijk pas medio 2021 plaats.

Heeft inschrijven zin?

In fase 2 is 9.144 m² (508 stroken) beschikbaar voor uitgifte. De grondprijs bedraagt € 314,60 per m2 incl. btw exclusief overige kosten. Op de wachtlijst staan al 21 belangstellenden uit fase 1 die voorrang krijgen. Heeft inschrijven dan zin? Het antwoord is simpel: ja. Het is immers niet te voorspellen hoeveel belangstellenden uit fase 1 daadwerkelijk overgaan tot aankoop van een kavel in fase 2.

Meer info: www.waterwijkfijnaart.nl.

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.