Straten vernoemd naar kreken: hoezo?

Publicatiedatum 1-4-2020

Vijf nieuwe straten in Waterwijk Fijnaart betekent natuurlijk ook vijf nieuwe straatnamen. Maar hoe worden die straatnamen bepaald? Een korte uitleg over hoe Waterwijk uiteindelijk ‘Kleine Ton’, ‘Amerlaan’, ‘De Vleijlaan’, ‘Roode Kreek’ en ‘Oude Haven’ als nieuwe straatnamen kreeg.

Het vaststellen van straatnamen gebeurt door de gemeente. Hoe dat precies gaat is vastgelegd in de zogenaamde ‘Verordening Straatnaamgeving en huisnummering’. Er is geen landelijke lijst met regels waaraan straatnamen moeten voldoen. Wel zijn er afspraken die in veel gemeenten worden gehanteerd, ook in Moerdijk. Bijvoorbeeld: samenhang in de naamgeving van straten die bij elkaar in de buurt liggen. Dus wordt in wijken vaak gekozen voor een overkoepelend thema, dat is beter voor de herkenbaarheid en maakt het makkelijker om je te oriënteren. Bijvoorbeeld een schilderswijk, of bomenbuurt. En in Fijnaart dus een Waterwijk.

Andere richtlijnen

Andere richtlijnen waarmee rekening wordt gehouden: straatnamen moeten niet teveel op elkaar lijken, makkelijk te schrijven en duidelijk verstaanbaar zijn (allemaal om fouten en misverstanden te voorkomen) en niet langer zijn dan 24 tekens.

Heemkundekring: namen van kreken

In Moerdijk is de gebruikelijke procedure om vooraf advies in te winnen bij de plaatselijke heemkundekring. In dit geval was dat dus de heemkundekring Fijnaart-Heijningen. Die kreeg het verzoek om met een voorzet van passende straatnamen te komen, en daarbij rekening te houden met de Waterwijk als thema. De heemkundekring koos voor namen van kreken, want daar zijn er nogal wat van in Fijnaart en Heijningen. Een voordracht met een mooie selectie namen volgde, en daar werden dus ‘Kleine Ton’, ‘De Amer’, ‘De Vleij’, ‘Roode Kreek’ en ‘Oude Haven’ uit gekozen om de straten naar te vernoemen. 

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.