Bestemmingsplan onherroepelijk: Waterwijk Fijnaart mag er komen

Publicatiedatum 17-5-2019

Nog voor de zomer kunnen de voorbereidingen starten voor de bouw van een nieuwe woonwijk voor maximaal 120 woningen in Fijnaart. De Raad van State heeft geen bezwaarstukken ontvangen en daarmee is het bestemmingsplan Fijnaart-West onherroepelijk.

Op korte termijn starten de eerste werkzaamheden op locatie. Een gespecialiseerd bedrijf gaat onderzoeken of er niet gesprongen explosieven in het gebied aanwezig zijn. Parallel daaraan is de gemeente aan de slag met het voorbereiden van de informatievoorziening over de bouwmogelijkheden en kaveluitgifte van de nieuwe wijk. Die krijgt de naam Waterwijk omdat water en waterberging een prominente rol krijgen in de opzet van de wijk. Doordat er meer bergend vermogen voor het water wordt gecreëerd dan strikt noodzakelijk is voor de waterhuishouding van de wijk zelf, levert de wijk een bijdrage aan het verminderen van de wateroverlast die Fijnaart al jaren parten speelt.

Informatieavonden

Het is de planning om voor en na de zomervakantie informatieavonden te houden. Belangstellenden krijgen dan meer informatie over de opzet van de wijk, de bouwmogelijkheden en de wijze waarop men aan een kavel kan komen. In het najaar opent de formele inschrijving en vindt de eerste kaveluitgifte avond plaats.

Zelf bouwen in Waterwijk

Voor wethouder Brummans gaat een wens in vervulling: “Nadat we de afgelopen jaren diverse inbreidingslocaties in Fijnaart konden ontwikkelen, is het nu tijd voor de eerste uitbreidingslocatie sinds de jaren tachtig. Met een bijzonder uitgifteconcept waarbij mensen zelf de omvang van hun eigen kavel kunnen bepalen. Particulieren kunnen zich verder individueel of als groep inschrijven. Dat laatste doe je als je een woning wilt bouwen waarbij je ‘aan een ander vast komt te zitten’ (2-onder-één-kap, rijwoningen) of wanneer je de garantie wilt hebben dat je als buren naast elkaar kunt wonen. Ik ben heel blij dat ook starters hun eigen woonwensen kunnen realiseren door bijvoorbeeld gezamenlijk rijwoningen te (laten) bouwen.“

Mocht blijken dat er na de uitgifteavond nog kavelruimte resteert in de bewuste fase, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om die kavels ook aan te bieden aan projectontwikkelaars of ontwikkelende bouwers.

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.