Eerste informatieavond Waterwijk Fijnaart

Publicatiedatum 31-5-2019

Nu het bestemmingsplan Fijnaart-West onherroepelijk is, kunnen de voorbereidingen starten voor de bouw van de nieuwe woonwijk voor maximaal 120 woningen. Op maandagavond 24 juni vindt er een informatieavond plaats voor potentieel geïnteresseerde kopers over Waterwijk Fijnaart.

De avond vindt plaats in De Parel, de deuren gaan open om 19.00 uur, start is om 19.30uur. Belangstellenden krijgen meer informatie over de opzet van de wijk, de bouwmogelijkheden en de wijze waarop men aan een kavel kan komen. Het is de bedoeling dat iedereen zich een goed beeld kan vormen van wat hij/zij moet doen en nodig heeft aan ruimte om een woning in Waterwijk Fijnaart te kunnen bouwen.

Zelf omvang kavel bepalen

In Waterwijk Fijnaart kunnen mensen namelijk zelf de omvang van hun eigen kavel bepalen. Particulieren kunnen zich verder individueel of als groep inschrijven. Dat laatste doe je als je een woning wilt bouwen waarbij je ‘aan een ander vast komt te zitten’ (2-onder-één-kap, rijwoningen) of wanneer je de garantie wilt hebben dat je als buren naast elkaar kunt wonen.

Tweede informatieavond na de vakantieperiode

Belangstellenden die verhinderd zijn, kunnen na de vakantieperiode in de herkansing. Dan is er een tweede informatieavond.

Na de informatieavonden start de inschrijving

De inschrijving gaat pas open nadat beide informatieavonden achter de rug zijn zodat het voor iedereen goed duidelijk is hoeveel kavelruimte nodig is om de droomwoning te kunnen bouwen. Eerst informeren dan verkopen dus.

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.