In januari inschrijving laatste kavels 1e fase

Publicatiedatum 18-12-2019

Vanaf 13 januari komen de laatste kavels van de 1e fase van Waterwijk Fijnaart op de markt. Kopers kunnen al vanaf medio maart 2020 starten met de bouw van hun droomwoning.

Na het sluiten van de eerste inschrijvingsperiode was begin november de 1e reserveringsavond. In fase 1 zijn kavels gereserveerd voor 8 vrijstaande woningen, één twee-onder-een-kap woning en één rijtje van 3 woningen. 

Focus op fase 1

De gemeente wil voorkomen dat toekomstige bewoners van fase 1 straks lang in een wijk wonen die nog niet woonrijp is gemaakt. Iedereen vindt het immers prettig om in een wijk te wonen die ‘af’ is. Dus met definitieve bestrating en beplanting. Het afmaken kan pas als er geen zwaar bouwverkeer meer in dat deel van de wijk komt. Daarom ligt nu de focus op de verkoop van de resterende plekken van fase 1. 

Nog zeven kavels

De resterende plekken van fase 1 worden als vaste kavels verkocht. Het gaat om zeven kavels die variëren van 450 m2 tot 603 m2. Prijzen vanaf € 141.570 incl. BTW excl. overige kosten. Op de kavels kunnen vrijstaande woningen worden gebouwd. In de afbeelding hieronder ziet u de kavels.

Inschrijving

De inschrijving voor de kavels loopt van 13 januari tot en met 10 februari 2020. Indien er meerdere gegadigden zijn voor een kavel vindt een loting plaats door de notaris. 

Fase 2

Op de reserveringsavond hebben sommige mensen hun inschrijving doorgeschoven naar de 2e of latere bouwfase. De gemeente wil in de eerste helft van maart duidelijkheid geven over de uitgifte van fase 2. 

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.