Nog vijf kavels beschikbaar na uitgifte fase 1 en 2

Publicatiedatum 27-7-2020

Een jaar geleden is de kaveluitgifte van de Waterwijk in Fijnaart van start gegaan. Met veel succes: een groot deel van de kavels uit fase 1 en 2 zijn inmiddels gereserveerd en of zijn aangekocht waarna de bouwactiviteiten zijn opgestart. Enkele bouwkavels zijn nog beschikbaar. Hiervoor is het in principe niet meer mogelijk om een afwijkende maatvoering te kiezen en of gebruik te maken van een flexibel kaveluitgifte.

Heeft u interesse in een bouwkavel? Neem contact met ons op via waterwijkfijnaart@moerdijk.nl voor de actuele informatie over de beschikbaarheid van bouwkavels. Het overzicht staat hieronder, maar kan al weer snel gedateerd zijn.

De uitgifte van Fase 3 zal naar verwachting niet eerder dan 2021 aan de orde zijn. Heeft u belangstelling voor een kavel in fase 3? Meld u dan vrijblijvend aan voor onze nieuwsmailing: aanmelden, zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.