Start bouwrijp maken Waterwijk Fijnaart

Publicatiedatum 27-11-2019

Deze week start de aannemer met het bouwrijp maken van Waterwijk Fijnaart. Het terrein krijgt een ware metamorfose zodat de toekomstige bewoners medio maart 2020 van start kunnen gaan met de bouw van hun droomwoningen.

Het voorbelasten van de bouwgrond was al eerder gestart. Nu beginnen we ook met de grondwerkzaamheden waaronder het aanleggen van de waterverbindingen en de hoofdwegenstructuur. Tevens worden in deze fase de bouwaansluitingen (kabels, leidingen en rioleringssystemen) aangelegd.

Informatiemarkt

Op 20 september organiseerde de gemeente een informatiemarkt. Tijdens deze informatiemarkt konden geïnteresseerde kopers kennismaken met het nieuwbouwplan. Ook was er vrijblijvend informatie te krijgen over zelfbouwen van vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en tweekappers. Deze informatiebeurs was druk bezocht. 

Reserveringsavond

Na het sluiten van de inschrijvingsperiode was op 5 november de 1e reserveringsavond. In totaal zijn nu kavels gereserveerd voor 9 vrijstaande woningen, één twee-onder-een-kap woning en één rijtje van 3 woningen. In fase 1 zijn nog zeven kavels beschikbaar. 

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.