Veel belangstelling voor Waterwijk Fijnaart

Publicatiedatum 29-10-2019

Op 18 oktober sloot de eerste inschrijfperiode voor het nieuwbouwproject Waterwijk Fijnaart. De belangstelling is groot. In totaal is er ingeschreven voor 1.046 stroken (1 strook is 60 centimeter breed en ongeveer 30 meter (rijwoningen circa 27 meter) diep). De meeste interesse is er voor vrijstaande woningen (32). Verder is er belangstelling voor twee keer een twee-onder-een-kap woning en één rijtje van drie woningen.

Het gaat vooralsnog om reserveringen. De notaris heeft inmiddels geloot. Op 5 november volgt de reserveringsavond. Daar kiezen de inschrijvers de ligging van hun stroken op volgorde van de loting. Het kavel is vanaf dan voor hen gereserveerd. Uiterlijk drie maanden na het reserveren wordt de koopovereenkomst gesloten. Op dat moment is de verkoop definitief.

Start bouw 

Waterwijk Fijnaart wordt in fases ontwikkeld. In fase 1 kunnen kopers vanaf medio maart 2020 bouwen. 

Nieuwe inschrijvingsperiode

Gelet op de animo overweegt de gemeente om fase 2 ook op korte termijn uit te gaan geven. Daarbij geldt wel de randvoorwaarde dat na de reserveringsavond op 5 november blijkt dat fase 1 grotendeels is verkocht. Als dat het geval is, komt er een nieuwe inschrijvingsperiode. Nieuwe inschrijvers komen ná de huidige inschrijvers - die niet in fase 1 kunnen of willen bouwen - op de lijst. 

Wil je meer informatie of op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsmailing: AANMELDEN

Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kesselaan 15
4761 BJ Zevenbergen

14 0168

waterwijkfijnaart@moerdijk.nl

Dit is een website van gemeente Moerdijk. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Gemeente Moerdijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan.
Gemeente Moerdijk kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen. De gebruikte artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van een mogelijke invulling van het project Waterwijk Fijnaart.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciële/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.